US 171

Old US 171 Bridge (De Soto Parish, Louisiana)
Pony/through girder bridge over Old US 171 on Kansas City Southern Railway
Open to traffic