Springfield & Northwestern Railway

IMRR - Sangamon River Bridge (Mason County, Illinois)
Through truss bridge over Sangamon River on Chicago & Illinois Midland Railway SE of Kilbourne
Open to traffic

IMRR - Sangamon River Bridge (Petersburg) (Menard County, Illinois)
Through truss bridge over Sangamon River on Chicago & Illinois Midland Ry SE of Petersburg
Open

IMRR - Tar Creek Branch Bridge (Menard County, Illinois)
Timber stringer bridge over Tar Creek Tributary on Chicago & Illinois Midland Ry
Open

IMRR - Tar Creek Bridge (Menard County, Illinois)
Timber stringer bridge over Tarr Creek on Chicago & Illinois MIdland Ry
Open